CYSYLLTU Â NI

Pwy ‘di Pwy

Beth bynnag yw eich cwestiwn, clod neu bryder, mae yma rywun ar y rhestr hon a fydd yn falch o gysylltu â chi.

Yn dibynnu ar natur eich ymholiad, gallwch naill ai gysylltu â’n hoffeiriad, y Warden Ardal Weinidogaeth neu’r Warden Eglwys berthnasol, os ydi’n benodol i eglwys unigol.

Ficer Bro Enlli
ac
Arweinydd Ardal Weinidogaeth

Y Ficerdy
Yr Ala Pwllheli LL53 5BL
Y Parchedig Rhun ap Robert

Gweinidog Arolesi LLeyg

Warden Ardal
Weinidogaeth

Warden Ardal
Weinidogaeth

Wardeiniaid Eglwys
Sant Pedrog

Sally Williams

Wardeiniaid Eglwys
Sant Hywyn

Warden Eglwys
Sant Maelrhys

Wardeiniaid
Eglwys Sant Cian

Warden
Eglwys y Groes

Wardeiniaid
Sant Engan

Wardeiniaid
Sant Pedr

Christine Williams