CYSYLLTU Â NI

Pwy ‘di Pwy

Beth bynnag yw eich cwestiwn, clod neu bryder, mae yma rywun ar y rhestr hon a fydd yn falch o gysylltu â chi.

Yn dibynnu ar natur eich ymholiad, gallwch naill ai gysylltu â’n hoffeiriad, y Warden Ardal Weinidogaeth neu’r Warden Eglwys berthnasol, os ydi’n benodol i eglwys unigol.

Arweinydd
Ardal Weinidogaeth

Y Ficerdy
Yr Ala Pwllheli LL53 5BL
Y Parchedig Rhun ap Robert

Warden Ardal
Weinidogaeth

4 Riverside Pwllheli LL53 7TA

Warden Ardal
Weinidogaeth

Wardeiniaid Eglwys
Sant Pedrog

Sally Williams

Wardeiniaid Eglwys
Sant Hywyn

Jenny Asenbryl

Warden Eglwys
Sant Maelrhys

Wardeiniaid Eglwys
Sant Cian

Wardeiniaid
Eglwys y Groes

Lowri Jones

Wardeiniaid
Sant Engan

Wardeiniaid
Sant Pedr

Christine Williams