CYSYLLTU Â NI

Pwy ‘di Pwy

Beth bynnag yw eich cwestiwn, clod neu bryder, mae yma rywun ar y rhestr hon a fydd yn falch o gysylltu â chi.

Yn dibynnu ar natur eich ymholiad, gallwch naill ai gysylltu â’n hoffeiriadon, y Warden Ardal Weinidogaeth neu’r Warden Eglwys berthnasol, os ydi’n benodol i eglwys unigol.

Arweinydd
Ardal Weinidogaeth

Y Ficerdy
Yr Ala Pwllheli LL53 5BL
Y Parchedig Rhun ap Robert

“Mae’r 25 mlynedd diwethaf wedi hedfan ers dechrau fy ngweinidogaeth fel Rheithor Llanbedrog a Llannor, sydd erbyn hyn wedi tyfu’n deulu o gynulleidfaoedd a adnabyddir fel Bro Enlli. Rwyf wedi mwynhau cymaint bod â rhan ym mywyd ein teulu, ein heglwysi a’n cymunedau.

Rwy’n diolch i bob un ohonoch chi am y rhan rydych yn ei chwarae, am eich cefnogaeth ac am y cariad rydych yn ei gynnig i mi.”

Andrew Carroll Jones, Hybarch Archddiacon Meirionnydd

Ficer Cysylltiol

Y Rheithordy
Llanbedrog LL53 7TU

Warden Ardal
Weinidogaeth

4 Riverside Pwllheli LL53 7TA

Warden Ardal
Weinidogaeth

Wardeiniaid Eglwys
Sant Pedrog

Sally Williams

Wardeiniaid Eglwys
Sant Hywyn

Jenny Asenbryl

Warden Eglwys
Sant Maelrhys

Wardeiniaid Eglwys
Sant Cian

Wardeiniaid
Eglwys y Groes

Lowri Jones

Wardeiniaid
Sant Engan

Wardeiniaid
Sant Pedr

Christine Williams